Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

30 marca 2016

PREAMBUŁA

PowiatParczewskiw oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU
Powiększ zdjęcie

INFORMACJA

24 marca 2016

     Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie informuje, że w ramach wojewódzkiego treningu uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy w dniu dzisiejszym 24 marca 2016 r. o godz. 12.00 będzie podany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności miasta Parczew – ciągły dźwięk syren trwający 1 minutę. Jest to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Czytaj więcej o: INFORMACJA
Powiększ zdjęcie

Statuetki „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” przyznane

22 marca 2016

   W sobotę 19 marca w parczewskiej restauracji „Alma” odbyła się Gala „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”. Uroczystość rozpoczęła się od występu Weroniki Chilczuk stypendystki Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Zarządu Powiatu Parczewskiego, akompaniowali jej  Konrad Sikora i Michał Jastrzębski.
   Przybyłych gości powitał Adam Domański Wicestarosta Parczewski, zaś w roli konferansjera wystąpiła Anna Ignatowicz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie.
Swoją obecnością zaszczycili nas Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Mikołaj Suszyk przewodniczący Lubomelskiej Rejonowej Rady w Lubomlu obwód Wołyński z delegacją, członkowie Zarządu Powiatu Parczewskiego, burmistrz Parczewa, wójtowie i przewodniczący rad gmin powiatu parczewskiego, a także przedsiębiorcy, kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie.
Sobotnia uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń „Zasłużony dla Lubelszczyzny” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Tekst: E. Rudkowska, Foto: Zbyszek Słowik
Czytaj więcej o: Statuetki „Lidera Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” przyznane

Nabór wniosków w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016

10 marca 2016

     Informujemy, iż decyzją Zarządu PFRON zostały zatwierdzone procedury realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w roku 2016.
    Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
1. obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D - likwidacj a barier transportowych;
4. obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F - tworzenie warsztatów terapii zaj ęciowej;
6. obszar G - skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III" Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016

Ogłoszenie

9 lutego 2016

Zespół Doradztwa Rolniczego w Parczewie
organizuje
„KURS CHEMIZACYJNY”
(szkolenie ze stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym)

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie

Powołano Radę Gospodarczą

2 lutego 2016

    27 stycznia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie Jerzy Maśluch Starosta Parczewski dokonał uroczystego wręczenia  Aktów Powołania do Powiatowej Rady Gospodarczej działającej przy Staroście Parczewskim.

Tekst. E. Rudkowska, Fot. Stanisław Jadczak
Czytaj więcej o: Powołano Radę Gospodarczą

Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

19 stycznia 2016

Przedmiot przetargu obejmuje:
1. Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2800 o pow.1874m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82 500,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) wadium – 4 125,00 zł.
2. Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2778 o pow. 1234 m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69 400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych )wadium – 3 470,00 zł

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015 ”

11 stycznia 2016

       Starosta Parczewski zaprasza do udziału w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”, którego celem jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody . Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie jest związane z gratyfikacją finansową lub rzeczową. Szczegółowe dokumenty konkursowe: regulamin i wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej: www.parczew.pl Zgło­sze­nia należy dokonać po­przez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie lub przesłanie pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew z dopiskiem Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” do dnia 15 lutego 2016 r. Dopuszcza się przesłanie wniosku skanem na adres e-mail: powiat@parczew.pl

Czytaj więcej o: KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015 ”
Powiększ zdjęcie

Starosta powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych

10 grudnia 2015

    W  środę 9 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyło się uroczyste  wręczenie aktów powołania dla członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kolejną kadencję.

E.Rudkowska
Czytaj więcej o: Starosta powołał Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Powiększ zdjęcie

W Mikołajki zagrali o Puchar Starosty

10 grudnia 2015

    W sobotę 5 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie spotkali się miłośnicy gry w tenisa ziemnego.

Tekst. E. Rudkowska, Fot. D. Saczuk
Czytaj więcej o: W Mikołajki zagrali o Puchar Starosty

BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE

1 września 2015Zapraszamy mieszkańców Parczewa i powiatu parczewskiego do bezpłatnego korzystania z konsultacji prawnych z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy i rodzinnego. Najbliższe konsultacje odbędą się  11 września 2015 r. od godziny 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24, parter pokój nr 4.

Czytaj więcej o: BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE
Powiększ zdjęcie zdjęcie_1

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie spotkał się z uczniami parczewskiego LO

22 czerwca 2015

W piątek 19 czerwca 2015r. o godz. 9.50 uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie zapoznawali się ze zmianami w prawie konsumenckim, które weszły w życie 25.12.2014r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Maciej Turek zaprezentował nowe rozwiązania w ustawowym prawie odstąpienia od umowy oraz aktualne zasady reklamowania towaru – w razie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy. Podczas prezentacji Rzecznik podkreślił, że nowa ustawa wydłużyła termin na odstąpienie konsumenta od umowy z 10 do 14 dni, wyjaśniając jednocześnie jak obliczyć początek biegu tego terminu w zależności od rodzaju umowy i świadczenia przedsiębiorcy.

M.Turek
Czytaj więcej o: Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie spotkał się z uczniami parczewskiego LO