PROGRAMY OCHRONY ZDROWIA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2018-2022

7 stycznia 2019

 Na podstawie art. 4 ust 1 pkt.2, art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r., poz.995 z późn. zm.) art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 882 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony  na lata 2017-2022 ( Dz. U. z 2017 r. poz. 458) uchwala się , co następuje:

Uchwala się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022.

Czytaj więcej o: Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2018-2022

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015

7 sierpnia 2015

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Uchwala się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

Czytaj więcej o: Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015