JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


KPP w Parczewie Powiatowy Urząd Pracy
w Parczewie
Dyrektor : Władysław Rosłoń
ul. Bema 2
21-200 Parczew 
                                                            tel. (83) 355-16-30
                                                            fax. (83) 355-16-29
                                                            www: http://parczew.praca.gov.pl/
                                                            e-mail: lupa@praca.gov.pl 
                                                            BIP: pupparczew.bip.lubelskie.pl 


                                                          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
                                             w Parczewie
                                                            Kierownik : Ewa Buczek
                                                            ul. Szpitalna 2A
                                                            21-200 Parczew                                                  
                                                            tel./fax. (83) 355-15-80
                                                            www: www.pcpr.parczew.pl 
                                                            e-mail: pcpr@parczew.pl
                                                            BIP: pcprparczew.bip.lubelskie.pl


KPP w Parczewie Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Parczewie
Dyrektor : Janusz Hordejuk
ul. Kościelna 136
21-200 Parczew
tel. (83) 355-21-00, (83) 355-21-02
                                                           fax. (83) 355-21-00
                                                           www: http://www.spzozparczew.pl/
                                                           e-mail: sekretariat@spzozparczew.pl
                                                          BIP: spzozparczew.bip.lubelskie.pl

KPP w Parczewie 
Powiatowa Biblioteka
Publiczna-Centrum Kultury
                                        w Parczewie  
                                                             Dyrektor : Bogumiła Sarnowska
                                                             ul. Kościelna 32
                                                             21-200 Parczew
                                                             tel. (83) 355-15-76
                                                             www: http://www.biblioteka.parczew.pl/
                                                             e-mail: pbp-ck@parczew.pl
                                                             BIP: pbpckparczew.bip.lubelskie.pl 


                                                             Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej
                                              w Parczewie
                                                             ul. Kościelna 32
                                                             21-200 Parczew
                                                             tel. (83) 355 15 76
                                                             e-mail: informacjaturystyczna@parczew.pl 


                                                             Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki
                                              Zdrowotnej w Parczewie
                                                             Kierownik : Małgorzata Kolasińska-Bzoma
                                                             ul. Kościelna 136
                                                             21-200 Parczew
                                                             tel/fax. (83) 355-12-03
                                                             e-mail: spzpoz@op.pl 
                                                             BIP: spzpozparczew.bip.lubelskie.pl


                                                             Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
                                              w Parczewie
                                                             Dyrektor : Renata Nastaj
                                                             ul. Mickiewicza 5
                                                             21-200 Parczew
                                                             tel/fax. (83) 354-28-13
                                                             e-mail: poradnia.parczew@interia.pl
                                                             BIP: poradniaparczew.bip.lubelskie.pl


                                                             Dom Pomocy Społecznej
                                              w Kalince
                                                             Dyrektor : Andrzej Kośmider
                                                             Kalinka 5a
                                                             21-205 Jabłoń
                                                             tel/fax. (83) 356-14-05
                                                             e-mail: dpskalinka@interia.pl 
                                                             BIP: dpskalinka.bip.lubelskie.pl


KPP w ParczewieZespół Szkół im. S. Staszica w Parczewie  
Dyrektor : Mirosław Kowalski
ul. Wojska Polskiego 1
21-200 Parczew
tel/fax (83) 355-11-28
www: http://www.zspparczew.pl/ 
e-mail: sekretariat@zspparczew.pl
                                                             BIP: zspparczew.bip.lubelskie.pl


KPP w ParczewieI Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika
w Parczewie
Dyrektor : Beata Tryniecka
ul. Mickiewicza 5
21-200 Parczew
tel. (83) 355-15-77
                                                             fax. (83) 354-35-85
                                                             www: www.liceum-parczew.pl 
                                                             e-mail: liceum@parczew.pl 
                                                             BIP: oparczew.bip.lubelskie.pl


                                             Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie
                                                             Dyrektor : Renata Gogłuska-Wadyniuk
                                                             ul. Kościelna 32
                                                             21-200 Parczew
                                                             tel. (83) 355-17-94
                                                             fax. (83) 355-01-58
                                                             e-mail: zdpparczew@parczew.pl
                                                             BIP: zdpparczew.bip.lubelskie.pl
                                              Baza Służby Drogowej 
                                                             21-200 Parczew
                                                             ul. Mickiewicz 59b
                                                             tel. (83) 354-13-92