Numery telefonów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Struktura Organizacyjna Starostwa
 Stanowisko Imię i Nazwisko  Nr pokoju Nr telefonu
 Starosta Jerzy Maśluch  3  83 355 16 64
 Wicestarosta Artur Jaszczuk  1  83 355 15 85
 Sekretarz Elżbieta Zdolska  5  83 355 15 96
 Skarbnik Ewa Klajda  6  83 355 15 86
 Sekretariat  2  83 355 14 70
 Wydział Organizacyjno-Prawny  
  Anna Szymańska 41  83 355 16 54
  Agnieszka Ulińska 2  83 355 14 70
  Joanna Tymosiewicz 38  83 355 15 84
  Marcin Wodziński 40  83 355 16 54
  Paweł Supryn 40  83 355 16 54
  Marek Hut 39  83 355 15 93
  Bożena Hut    
  Andrzej Wachowiec    
Samodzielne stanowisko ds. Kadr
  Marlena Mazur 39  83 355 15 93
Inspektor Ochrony Danych
  Anna Ligęza - Łaciok 38  83 355 15 84
    Biuro Obsługi Klienta
   Edyta Kosobucka  28  83 355 14 69
   Marta Saweczko  28  83 355 14 69
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 Kierownik Anna Ignatowicz  32  83 355 16 51
  Urszula Jószczuk  33  83 355 15 90
  Małgorzata Chilimoniuk  33  83 355 15 90
Wydział Budżetu i Finansów
  Agnieszka Potapczuk 7  83 355 15 87
  Małgorzata Bzoma 7  83 355 15 87
  Jadwiga Domańska 8  83 355 15 87
  Katarzyna Romańczuk  10  83 355 14 68
  Katarzyna Kołodyńska  19  83 355 15 88
  Jadwiga Malec  10  83 355 14 68
  Marta Łobejko  10  83 355 14 68
  Edyta Trubaj 8  83 355 15 87
   Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 Kierownik Marcin Dębek  16  83 355 15 94
  Tomasz Bloch  17  83 355 15 95
  Łukasz Drób  17  83 355 15 95
  Grzegorz Tyborowski  18  83 355 15 70
  Michał Nieścioruk  18  83 355 15 70
 Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

Kierownik

Katarzyna Kostyła  9  83 355 15 74
  Patrycja Popławska 20  83 355 16 56
  Aneta Łaska 20  83 355 16 56
  Anna Nieścioruk  21  83 355 15 89
  Halina Tkaczyk  21  83 355 15 89
  Marta Kopiś  34  83 355 15 91
  Marta Klajda  34  83 355 15 91
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik PODGiK Anna Tarasiuk  11  83 355 15 73
  Katarzyna Włoszek  23  83 355 15 71
  Beata Olszewska  24  83 355 16 63
  Sławomir Kopaczewski  25  83 355 16 63
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Krzysztof Robak  37  83 355 15 98
  Ewa Grzesiak  36  83 355 15 99
  Tadeusz Haponiuk  36  83 355 15 99
Wydział Komunikacji
Kierownik Adam Domański  13  83 355 15 72
  Adam Kaczmarek  12  83 355 15 92
  Natalia Borowiec-Musik  12  83 355 15 92
  Bogumiła Ostrowska  15  83 355 15 75
  Mirosław Lamczyk  15  83 355 15 75
 Referat Zarządzania Siecią Internetu Szerokopasmowego
Kierownik Paweł Kośliński  35  83 355 11 10
  Anna Kopeć  35  83 355 11 10
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie
Przewodnicząca PZOON Stanisława Dziwulska    83 355 15 82
  Joanna Sobaszek    83 355 15 82
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności
Kierownik Magdalena Nowicka-Nowak  42  83 355 16 54
  Mirosław Bloch  42  83 355 16 54
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

 

Maciej Turek  39  83 355 15 93