1 sierpnia 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 lipca 2019

1 sierpnia 2019Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy na terenie Powiatu Parczewskiego - ciągły dźwięk syren trwający 1 minutę. Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego uprzejmie prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).  Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Działania powyższe mają na celu upamiętnienie i uhonorowanie poświęcenia walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

PCZK